ราคาโลโก้ / LOGO

 ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการทำโลโก้ได้หลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความหมาะสมของพื้นผิวสินค้า และ แบบโลโก้ของลูกค้าค่ะ

 

ค่าทำโลโก้

1. Silk Prinitng / ซิลค์สกรีน (3-5 บาท /สี/จุด)

2. Full Color / ภาพพิมพ์ (15-25 บาท/จุด)

3. Sticker / สติกเกอร์ (5-8 บาท/จุด)

4. Laser Engrave / สลักเลเซอร์ (5 บาท/จุด)

5. Embossing / ปั๊มจม (5 บาท/จุด)

6. Relievo / ขึ้นรูป (20-30 บาท/จุด)

7. Hot Stamping / ปั๊มทอง (5-8 บาท/จุด)

*สั่ง500ชิ้นขึ้นไป silk screen ฟรี 1 สี 1 จุด

 

 

 

1. โลโก้แบบสกรีน Silk Printing 

ทำให้โลโก้มีความชัดเจน  ดูง่าย สามารถทำได้บนทุกพื้นผิววัสดุ  

เหมาะสำหรับโลโก้ที่ไม่ซับซ้อนและจำนวนสีไม่มากและมีราคาถูก  

ข้อเสีย:อาจจะหลุดร่อนเมื่อผ่านการใช้งานนานๆ

 

2.โลโก้แบบพิมพ์ภาพ/Full Color

ทำให้โลโก้มีความสวยงาม โดดเด่น เหมาะสำหรับพื้นผิวเรียบ

ใช้สำหรับโลโก้ที่ซับซ้อนมีความละเอียด/มีการไล่สีหรือเป็นภาพ

แต่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

 

3.โลโก้แบบพิมพ์สติกเกอร์ 

ใช้สำหรับภาพหรือโลโก้

ที่ต้องการความละเอียดสูงและ

ประหยัดค่าใช้จ่าย

 

 

4. โลโก้แบบสลักเลเซอร์/Laser Engraving 

ทำให้โลโก้มีมิติความสวยงาม คลาสสิค เหมาะสำหรับพื้นผิวโลหะ

และไม้ ใช้ได้ทั้งกับโลโก้ที่ซับซ้อนมีความละเอียดหรือโลโก้เรียบๆ 

ราคาไม่สูง 

 

5.โลโก้แบบปั๊มจม 

ทำให้โลโก้มีความเก๋ไก๋ คลาสสิค

เหมาะสำหรับพื้นผิวหนัง 

มีความสวย คงทน 

 

 

6. โลโก้แบบขึ้นรูปพิเศษ

ทำให้โลโก้มีมิติความสวยงาม คลาสสิค ใช้ได้ทั้งกับพื้นผิวโลหะและยาง

ราคาค่อนข้างสูง

7.โลโก้แบบปั๊มจมบนยาง

ทำให้โลโก้มีความคลาสสิค

สวย คงทน 

 

8. โลโก้แบบปั๊มทอง/เงิน

เป็นการปั๊มฟอล์ยสีทองหรือเงินบนพื้นผิว ทำให้โลโก้มีความมันวาว ดูเรียบหรู เหมาะกับโลโก้ที่ไม่ซับซ้อน

 

 

ตัวอย่างโลโก้แบบต่างๆ 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 177,210