กล่องใส่แฟลชไดร์ฟ / Flash Drive Packages

 


หากต้องการสกรีนโลโก้บนกล่อง ราคา 5 บาท/สี/จุด + ค่าmold1000บาท 

 


กล่องยูเอสบีเบอร์1

ราคาใบละ 12 บาท 

 

 

กล่องยูเอสบีเบอร์ 2

ราคาใบละ 10 บาท 

 

 

กล่องยูเอสบีเบอร์3

ราคาใบละ 18 บาท 

 

 

กล่องยูเอสบีเบอร์4

ราคาใบละ 8 บาท  

 

 

กล่องยูเอสบีเบอร์5

ราคาใบละ 3 บาท 

 

 

 กล่องยูเอสบีเบอร์6

 ราคาใบละ 3 บาท 

 

 

 กล่องยูเอสบีเบอร์7

 ราคาใบละ 5 บาท 

 

 

กล่องยูเอสบีเบอร์8

 ราคาใบละ 10 บาท 

 

 

กล่องยูเอสบีเบอร์9

ราคาใบละ 20 บาท 

 

 

กล่องยูเอสบีเบอร์10

ราคาใบละ30 บาท  

 

 

 กล่องยูเอสบีเบอร์11

 ราคาใบละ 40 บาท 

 

 

 กล่องยูเอสบีเบอร์12

 ราคาใบละ 40 บาท 

 

 

 กล่องยูเอสบีเบอร์13

 ราคาใบละ 10 บาท 

 

 

กล่องยูเอสบีเบอร์14

 ราคาใบละ 8 บาท 

 

 

กล่องยูเอสบีเบอร์15

 ราคาใบละ 40 บาท 

 

 

 กล่องยูเอสบีเบอร์16

 ราคาใบละ 15 บาท 

 

 

 กล่องยูเอสบีเบอร์17

 ราคาใบละ 15 บาท 

 

 

 กล่องยูเอสบีเบอร์18

 ราคาใบละ 12 บาท 

 

 

 กล่องยูเอสบีเบอร์19

 ราคาใบละ 12 บาท 

 

 กล่องยูเอสบีเบอร์20

 ราคาใบละ 12 บาท 

 

 กล่องยูเอสบีเบอร์21

 ราคาใบละ 10 บาท 

 

   

 

 

  

 

 กล่องยูเอสบีเบอร์22

 ราคาใบละ 30บาท

 

 

 

  

ซองหนังยูเอสบีเบอร์23

ราคาใบละ 20 บาท 

 

Visitors: 179,049